oas - nastavni plan i program 2013.

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo. U okviru ovog studijskog programa obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u prehrambenoj industriji.

Na osnovnim akademskim studijama Prehrambenog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta.

Studijski program Biotehnologija obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Biotehnologija. Student stiče sposobnost da objektivno definiše kvalitet sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda biotehnološke proizvodnje.Takođe u okviru svog inženjerskog obrazovanja studenti se osposobljavaju za prenošenje rezultata iz laboratorijskih uslova na poluindustrijske i industrijske razmere, za planiranje, projektovanje i vođenje biotehnoloških procesa.

Osnovne akademske studije studijskog programa Biotehnologija obuhvataju dva izborna studijska područja: Prehrambenu biotehnologiju i Biohemijsko inženjerstvo.

Studijski program Hemijsko inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Hemijsko inženjerstvo. U okviru studijskog programa Hemijsko inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u hemijskoj, naftno- petrohemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Na osnovnim akademskim studijama Hemijskog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Hemijsko-procesno, Naftno-petrohemijsko i Eko-energetsko inženjerstvo.

U okviru studijskog programa Farmaceutsko inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da, samostalno ili u timu, organizuju i vode procese proizvodnje u farmaceutskoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode, usavršavaju i optimizuju postojeće i razvijaju nove tehnologije i postupke. Osposobljavaju se da vode originalna i naučno relevantna istraživanja i razvoj novih tehnologija i postupaka u oblasti farmaceutskog inženjerstva, koji doprinose razvoju farmaceutskih proizvoda. Razvijaju se sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa farmaceutske proizvodnje, za analizu interakcije farmaceutskih procesa i okoline u cilju njene zaštite, kao i sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata rada stručnoj i široj javnosti.

Studijski program Inženjerstvo materijala obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Inženjerstvo materijala, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije. U okviru studijskog programa obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci da samostalno ili u timu vode i kontrolišu proizvodnju materijala kao i svih komponenti i finalnih proizvoda dobijenih od keramičkih, polimernih ili kompozitnih materijala, ispituju i poboljšavaju sastav, strukturu i svojstva materijala, te prerađuju, primenjuju i recikliraju materijal.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates