inženjerstvo materijala

Studijski program: Inženjerstvo materijala

Studijski program Inženjerstvo materijala obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Inženjerstvo materijala, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije.
U okviru studijskog programa Inženjerstvo materijala obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno ili u timu vode, kontrolišu i unapređuju proizvodnju materijala kao i svih komponenti i finalnih proizvoda dobijenih od keramičkih, polimernih ili kompozitnih materijala, ispituju i poboljšavaju sastav, strukturu i svojstva materijala, te prerađuju, primenjuju i recikliraju materijal i analiziraju uticaj materijala i njihovu proizvodnju na životnu sredinu u cilju njene zaštite. Ovaj studijski program je i osnova za nastavak obrazovanja kroz master akademske studije i dalje.

Nastavni plan i program studijskog programa Inženjerstvo materijala možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates