sutf

Studentska unija Tehnološkog fakulteta je nezavisna studentska organizacija, osnovana marta 2000. godine, kao deo Studentske unije Univerziteta u Novom Sadu (SUUNS). Studentska unija Tehnološkog fakulteta je članica i Studentske unije Srbije, a samim tim i najveće studentske organizacije ESIB (Nacionalne studentske unije Evrope).
SUTF je prevashodno nastala iz potrebe uključivanja studenata u kreiranje studentskog života i oživljavanja pozicije studenata kao aktivnog partnera u Visokom obrazovanju. Aktivisti studentske unije Tehnološkog fakulteta su svoje prve aktivnosti usmerili na primenu Bolonjske deklaracije, reformu Visokog školstva i uspostavljanju evropskih standarda na Tehnološkom fakultetu.
Studentska unija je organizovana po principu timova, odnosno resora, koji se svojim aktivnostima zalažu za realizaciju osnovnih ideja i ciljeva svih Studentskih unija: ravnopravnosti studenata, unapređenom kvalitetu obrazovanja, studiranju bez primesa korupcije, poboljšanom saradnjom sa Fakultetima u inostranstvu i mnogi drugi ciljevi i druge ideje.
Članovi SUTF-a aktivno učestvuju u svim sferama studentskog života na Tehnološkom fakultetu, a najbitnije je svakako učešće u Studentskim parlamentima Tehnološkog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates