master akademske studije

Studijski programi na ovom nivou studiranja predstavljaju kontinuitet sa osnovnim nivoom studiranja. Cilj je obrazovanje master inženjera tehnologije sposobnih da samostalno ili u timu organizuju procese rada za koji su odgovorni.

Na master akademskim studijama, na studijskom programu Prehrambeno inženjerstvo postoje tri izborna studijska područja: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta.

Master akademske studije studijskog programa Biotehnologija obuhvataju dva izborna studijska područja: Prehrambenu biotehnologiju i Biohemijsko inženjerstvo.

Na master akademskim studijama Hemijskog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Hemijsko-procesno inženjerstvo, Naftno-petrohemijsko inženjerstvo i Eko-energetsko inženjerstvo.

Na master akademskim studijama Farmaceustskog inženjerstva nadalje se razvijaju sposobnosti studenta stečene na osnovnom nivou studija koje su neophodne za usavršavanje i optimizuju postojeće i razvijanje nove tehnologije i postupka kao i analizu interakcije farmaceutskih procesa i okoline u cilju njene zaštite.

Po završetku master akademskih studija studijskog programa Inženjerstvo materijala pružaju se široke mogućnosti zaposlenja, kao što su pogoni i razvojne laboratorije koji se bave dobijanjem i procesiranjem materijala kao što su fabrike cementa, cigle, crepa, keramike, sintetskih polimera, te u velikom broju privatnih i državnih preduzeća koja se bave preradom materijala u cilju dobijanja konačnog proizvoda.

Studijski program Upravljanje materijalnim i energetskim tokovima obrazuje i osposobljava stručnjake iz naučne oblasti Tehnološko inženjerstvo za upravljanje materijalnim i energetskim tokovima u industriji, radi adekvatnog projektovanja, organizovanja, kontrole i samostalnog rešavanja problema nastalih tokom samog procesa proizvodnje u hemijskoj, naftno-petrohemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Takođe, cilj studijskog programa je osposobljavanje stručnjaka za vođenje, istovremeno, sa tehnološkog, ekonomskog i socijalnog aspekta, originalnih i naučno relevantnih istraživanja koja doprinose razvoju novih i unapređenju postojećih industrijskih procesa, radi povećanja energetske efikasnosti postrojenja, smanjenja otpadnih tokova, zaštite životne sredine i uvođenja nulte emisije, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim zakonima i standardima.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates