info za korisnike

Biblioteka Tehnološkog fakulteta je najveća biblioteka u oblasti tehničko-tehnoloških nauka u Vojvodini, posebno u oblasti prehrambenog i hemijskog inženjerstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa oko 15.000 monografskih i 940 naslova serijskih publikacija. U Biblioteci se čuvaju završni, diplomski, master, specijalistički, magistarski radovi, kao i doktorske disertacije. Za potrebe svojih korisnika Biblioteka ima razvijenu međubibliotečku saradnju sa drugim bibliotekama u zemlji, a preko Biblioteke Matice srpske i sa bibliotekama u inostranstvu. Publikacije su kataloški obrađene, nalaze se u računarskoj bazi Biblioteke i pretražive su preko interneta. Biblioteka Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu koristi bibliotečki softverski sistem BISIS v. 4.0 za unos i pretraživanje bibliotečke građe.

Sve usluge biblioteke Tehnološkog fakulteta su besplatne.
Lokacija: Nova zgrada Tehnološkog fakulteta, Bul. cara Lazara 1, prostorija br. 11
Radno vreme Biblioteke: Radnim danom od 08-15 h
Čitaonica: Suteren Nove zgrade, radno vreme čitaonice 08-23 h
Zaposleni:
Marijana Vračar, bibliotekar, rukovodilac biblioteke, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Bogdanka Pavlović Jovanović, bibliotekar, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ružica Stamenković, bibliotekar, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za sve informacije o Biblioteci i mogućnostima dobijanja literature
- možete doći lično u Biblioteku
- pozvati na telefon (021) 485-3618 ili
- obratiti se na mejl adrese zaposlenih

Bibliotečki fond Tehnološkog fakulteta čine:
- monografske publikacije
- periodične publikacije
- završni studijski radovi.
Fond se popunjava kupovinom, poklonom, obaveznim primerkom i razmenom koja se odvija sa mnogim fakultetima i institucijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Van prostorija Biblioteke ne izdaje se sledeći bibliotečki materijal:
- periodične publikacije (časopisi, zbornici, službeni listovi i sl.)
- referensna zbirka (enciklopedije, rečnici, priručnici i sl.).
Samo u izuzetnim slučajevima, za potrebe nastave i naučnoistraživačkog rada, nastavniku ili saradniku Fakulteta može se odobriti korišćenje navedenog bibliotečkog materijala i van Biblioteke.

Fond Biblioteke mogu koristiti
1.Stalni članovi:
- studenti akademskih i strukovnih studija Tehnološkog fakulteta
Upisom na Tehnološki fakultet student stiče pravo upisa u Biblioteku. Učlanjenje se vrši lično u prostoriji Biblioteke uz priložen indeks, ličnu kartu ili pasoš.
- nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Tehnološkom fakultetu
2. Privremeni korisnici:
- studenti i nastavnici drugih fakulteta
- ostali građani.

Kako se koristi bibliotečki fond
Stalni članovi
- Studenti akademskih i strukovnih studija mogu istovremeno pozajmiti 3 publikacije sa rokom vraćanja od 30 dana. Publikacija se može zadržati najduže 60 dana ako se u periodu do 30 dana nakon izdavanja izvrši produženje.
Istu publikaciju student može ponovo pozajmiti nakon 10 dana od vraćanja.
Završne studijske radove student može pozajmiti na 15 dana.
- Nastavnici, saradnici i ostali zaposleni mogu pozajmljivati publikacije iz fonda Biblioteke bez ograničenja broja istih uz dogovor sa bibliotekarom.
Privremeni korisnici
- Studenti drugih fakulteta mogu koristiti publikacije biblioteke Tehnološkog fakulteta na 15 dana uz ostavljanje indeksa.
- Nastavnici ostalih fakulteta mogu koristiti publikacije uz zahtev za pozajmicu koji dobijaju od bibliotekara sa svog fakulteta.
- Ostali građani mogu da koriste bibliotečki materijal samo u prostorijama biblioteke. Njima se može odobriti iznošenje dela bibliotečkog materijala uz obavezu vraćanja u toku istog dana i ostavljanje lične karte ili indeksa u Biblioteci.

Ostale bibliotečke usluge
- Pomoć i uputstvo pri služenju elektronskim katalogom Biblioteke
- Pomoć pri pretraživanju Ulmanove enciklopedije
- Pružanje stručne bibliotečke pomoći naučnim radnicima
- Pružanje pomoći za pripremu izdanja Tehnološkog fakulteta
- U Biblioteci Tehnološkog fakulteta se mogu koristiti računari koji imaju pristup:
-- Internetu
-- Elektronskom katalogu Biblioteke
-- Svim elektronskim servisima koje obezbeđuje KoBSON

Korisni linkovi:
Biblioteke
- Biblioteke fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
- Matica srpska
- Narodna biblioteka
- Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”
Baze podataka
- KoBSON
- Digitalna biblioteka disertacija CRIS UNS
Ostalo
- Obavezni elektronski primerak
- Informacije o dobijanju ISBN
- Informacije o izradi CIP-a
- Informacije o izradi pregleda citiranosti

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates