dekan

 dekan prof dr biljana pajinMISIJA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD

Tehnološki fakultet Novi Sad, kao nastavno-naučna i naučnoistraživačka institucija ima misiju da svojim studentima omogući sticanje znanja primenjivih u oblastima Prehrambenog inženjerstva, Farmaceutskog inženjerstva, Hemijskog inženjerstva, Inženjerstva materijala i Biotehnologije. Na fakultetu se obrazuju kompetentni stručnjaci koji su sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje, da prenose rezultate iz laboratorijskih uslova na industrijske razmere, da doprinose originalnim naučnim istraživanjima i učestvuju u razvoju novih tehnologija.

VIZIJA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD

Tehnološki fakultet Novi Sad teži da postane izuzetno razvijena visokoobrazovna i naučnoistraživačka ustanova u oblasti Tehnološkog inženjerstva, koja po obimu i kvalitetu rada neće zaostajati za ustanovama slične vrste najrazvijenijih evropskih zemalja. Neophodno je da se studijski programi na kojima se izvodi nastava stalno osavremenjavaju i prilagođavaju potrebama razvijenog društva, uz neprestanu težnju da se kod studenata razvija istraživački duh, kao i kreativan i inovativan način razmišljanja, odnosno da se postavljaju viši standardi kako u oblasti nastave, tako i u oblasti nauke.

Misija i vizija Tehnološkog fakulteta Novi Sad se zasnivaju na činjenici da studenti i svi zaposleni na Fakultetu imaju ogroman potencijal da zajedničkim, savesnim i odgovornim delovanjem osiguraju razvoj našeg Fakulteta, kao i Univerziteta u celini.

Prof. dr Biljana Pajin
Dekan

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates