doktorske akademske studije

Ciljevi studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo na doktorskim studijama su da student produbi stečena znanja u okviru osnovnih i master akademskih studija u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo, kao i sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za: analizu prehrambeno-tehnoloških procesa; istraživanje i razvoj novih prehrambeno-tehnoloških procesa; usavršavanje i optimizaciju postojećih prehrambeno-tehnoloških procesa; vođenje i kontrolu prehrambeno-tehnoloških procesa; projektovanje prehrambeno-tehnoloških procesa; analizu interakcije prehrambeno-tehnoloških procesa i okoline; optimizaciju prehrambeno-tehnoloških procesa.

Studijski progam doktorskih studija Hemijsko inženjerstvo osposobljava studenta kako bi mogao da prati savremene pravce razvoja odgovarajućih naučnih disciplina i omogućava mu napredak u kreativnom, praktičnom, rešavanju postojećih i novih zadataka u okviru posla koji obavlja. Ciljevi studijskog programa Hemijsko i inženjerstvo na doktorskim studijama su da student produbi stečena znanja u okviru osnovnih i master akademskih studija u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Hemijsko inženjerstvo, kao i sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za: analizu i sintezu hemijskih  procesa, istraživanje i razvoj novih hemijskih procesa, vođenje i kontrolu hemijskih procesa, projektovanje hemijskih procesa, kao i upotrebu istih u zaštiti okoline i optimizaciju hemijskih procesa.

Studijski program Biotehnologija obezbeđuje obrazovanje doktora nauka osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja u oblasti biohemijskog inženjerstva i prehrambene biotehnologije, kao i razvoj novih tehnologija i postupaka koji doprinose razvoju i unapređenju bioprocesnog inženjerstva i biotehnološke proizvodnje. Studijski program uključuje nadogradnju, produbljivanje i primenu znanja osnovnih i inženjerskih disciplina, odnosno osposobljavanje za prenošenje rezultata iz laboratorijskih uslova na poluindustrijske i industrijske razmere, za planiranje, projektovanje, vođenje i unapređenje biotehnoloških procesa. Studijski program Biotehnologija obezbeđuje obrazovanje studenata sa jasnom i u privredi prepoznatljivom profesijom i zanimanjem. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa obrazuju se doktori nauka – tehnološko inženjerstvo koji poseduju društveno opravdane i korisne kompetencije u evropskim i svetskim okvirima.

Ciljevi studijskog programa Farmaceutsko inženjerstvo na doktorskim studijama su da student produbi stečena znanja u okviru osnovnih i master akademskih studija u oblasti tehnološkog inženjerstva, kao i sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za: analizu i sintezu procesa proizvodnje farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda; istraživanje i razvoj novih tehnologija u proizvodnji lekova i kozmetičkih proizvoda; usavršavanje i optimizaciju postojećih procesa u proizvodnji lekova i kozmetičkih proizvoda; vođenje i kontrolu farmaceutske proizvodnje: analizu interakcije farmaceutsko-proizvodnoh procesa i okoline u cilju njene zaštite.

Ciljevi studijskog programa Inženjerstvo materijala na doktorskim studijama su da student produbi stečena znanja u okviru osnovnih i master akademskih studija u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Inženjerstvo materijala, kao i sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za: analizu procesa u oblasti inženjerstva materijala; istraživanje i razvoj novih materijala; usavršavanje i optimizaciju postojećih tehnoloških procesa; vođenje i kontrolu tehnoloških procesa iz oblasti materijala; projektovanje novih tehnoloških procesa iz oblasti materijala, kao i upotrebu istih u zaštiti okoline.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates