prehrambeno inženjerstvo

Studijski program: Prehrambeno inženjerstvo

Ciljevi studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo na doktorskim studijama su da student produbi stečena znanja u okviru osnovnih i master akademskih studija u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo, kao i sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za: analizu prehrambeno-tehnoloških procesa; istraživanje i razvoj novih prehrambeno-tehnoloških procesa; usavršavanje i optimizaciju postojećih prehrambeno-tehnoloških procesa; vođenje i kontrolu prehrambeno-tehnoloških procesa; projektovanje prehrambeno–tehnoloških procesa; analizu interakcije prehrambeno-tehnoloških procesa i okoline; optimizaciju prehrambeno-tehnoloških procesa.
Pored toga, ciljevi ovog studijskog programa su i razvoj sposobnosti za samostalan i timski rad, saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i široj javnosti kao i razvijanje svesti studenata za potrebom permanentnog obrazovanja.

Nastavni plan i program studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates