obaveštenja

 

cenovnik prijave ispita u dodatnim rokovima

odluka - pdf

 

VAŽNO – Odobren je dodatni ispitni rok OKTOBAR 2 za sve nivoe studija, koji će se održati od 7. do 9. oktobra 2020.
Prijave će biti 5. i 6. oktobra. Cena prijave je 3000 dinara. Uplate za prijavu izvršite na vreme (2-3 radna dana ranije) uz obavezno navođenje modela 97 i ličnog poziva na broj.
U ovom roku nastavnici nisu u obavezi da organizuju izvođenje predispitnih obaveza.

 

VAŽNO - ROK ZA ELEKTRONSKU OVERU LETNJEG SEMESTRA JE POMEREN DO 25. SEPTEMBRA. NAKON OVOG DATUMA VAŽIĆE NAKNADNA OVERA SEMESTRA PREMA CENOVNIKU.

 

Studentski parlament Tehnološkog fakulteta Novi Sad raspisuje izbore za članove Studentskog parlamenta Tehnološkog fakulteta i članove Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu.Kandidature možete preuzeti u Studentskoj uniji Tehnološkog fakulteta Novi Sad od 10 do 14 časova.Rok za podnošenje kandidature je do 24.09.2020.godine.

obaveštenje
odluka o raspisivanju izbora za člana Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu
odluka o raspisivanju izbora za Studentski parlament Tehnološkog fakulteta Novi Sad

 

SVI STUDENTI KOJI SU PRVI PUT SLUŠALI NASTAVU NA ODGOVARAJUĆOJ GODINI STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI MORAJU DA URADE ANKETU KOJA SE NALAZI NA NALOGU E-STUDENT. NEURAĐENA ANKETA ĆE BLOKIRATI PRIJAVU ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK KAO I UPIS U SLEDEĆU ŠKOLSKU GODINU.

 

POSTUPANjE STUDENATA U SLUČAJU SUMNjE NA INFEKCIJU VIRUSOM COVID-19 - opširnije

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI - opširnije

 

Uplate za prijavu ispita se moraju izvršiti bar 2-3 RADNA dana ranije kako bi vam sredstva za prijavu bila na raspolaganju. Prilikom uplate obavezno je navesti model plaćanja 97 kao i svoj lični poziv na broj.

Svi studenti koji su upisani u školsku 2019/2020. godinu
na samofinansiranje, prvi put u određenu godinu studija
i plaćaju školarinu svoj aneks ugovora o studiranju
mogu preuzeti u studentskoj službi do 21. avgusta.

Overa letnjeg semestra - opširnije

Termini za prijavu ispita - opširnije

Semestralni list - obrazac

Ispitna prijava (velika) - obrazac

Radno vreme Studentske službe (šalter sala):

• za studente osnovnih akademskih i master akademskih studija (šalter sala) od 10 do 12h
• za studente koji treba da brane završne i master radove od 9 do 13h

Potvrda o položenom ispitu - pdf

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates