erasmus +

Erasmus+ je program Evropske unije namenjen finansiranju projekata, partnerstava, događaja i mobilnosti u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta. Program Erasmus+ pokriva period 2014-2020.
Kako će trajati do 2020. godine, Erasmus+ nema samo mogućnosti za studente. Spajanjem sedam prethodnih programa u ovaj, daju se mogućnosti za učešće u program širokom spektru pojedinaca i organizacija.
Ko može da učestvuje?
Erasmus+ je otvoren za mnoge pojedince i organizacije, iako podobnost varira od jedne akcije do druge i od jedne zemlje do druge.
Pojedinci mogu učestvovati u mnogim akcijama koje finansira Erasmus+, iako će većina morati da učini preko organizacije koji učestvuju u programu. Podobnost pojedinaca i organizacija zavisi od zemlje u kojoj su osnovane.
Zemlje koje ispunjavaju uslove su podeljene u dve grupe, programske zemalje i zemalje partneri. Iako programske zemlje imaju pravo na sve akcije Erasmus+, zemlje partneri samo mogu učestvovati u nekim akcijama, i podležu određenim uslovima.
Više informacija o podobnosti dostupno je na web stranicama za određene mogućnosti (kako za pojedince i organizacije), kao i u Vodiču programa.

Ključne brojke Erasmus+ (2014-2020)
ukupan budžet: 14,7 milijardi €.
Pored toga, 1,68 milijarde € za akcije finansiranja sa trećim zemljama (partnerskim zemljama) su dostupne preko eksternih akcija budžeta EU.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates