biblioteka

Bibliоtеkа Tehnološkog fakulteta postoji od nastanka Fakulteta i najveća je biblioteka u oblasti tehničko-tehnoloških nauka u Vojvodini.
Trenutno raspolaže sa preko 15.000 monografskih i 940 naslova serijskih publikacija. U njoj se čuvaju svi završni, diplomski, master, specijalistički, magistarski radovi, kao i doktorske disertacije.
Publikacije su kataloški obrađene, nalaze se u računarskoj bazi Biblioteke i pretražive su preko interneta.
Elektronski katalog Biblioteke kao i ostali izvori u štampanom i elektronskom obliku omogućavaju lak pristup informacijama za nastavnike, naučne radnike i studente Tehnološkog fakulteta.
Biblioteka Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu koristi bibliotečki softverski sistem BISIS v. 4.0 za unos i pretraživanje bibliotečke građe.
Priklјučеnа je nа аkаdеmsku mrеžu, prеkо kоје je zaposlenima na Fakultetu, kao i svim korisnicima omоgućen stаlаn pristup sеrvisimа KоBSОN-а.
Za potrebe svojih korisnika Biblioteka ima razvijenu međubibliotečku saradnju sa drugim bibliotekama u zemlji, a preko Biblioteke Matice srpske i sa bibliotekama u inostranstvu.
Bibliоtеkа Tehnološkog fakulteta je оtvоrеnоg tipа i publikacije kao i bibliotečko-informacione usluge biblioteke mogu koristiti svi studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta, kao i drugi korisnici.
Bibliotekari su spremni da u svakom trenutku pruže pomoć pri prikupljanju građe za istraživanje, studiranje i obrazovanje.
Biblioteka se nalazi u prizemlju nove zgrade Tehnološkog fakulteta, Bul. cara Lazara 1, prostorija br. 11, dok je u suterenu smeštena studentska čitaonica koja raspolaže sa 45 mesta u klimatizovanom prostoru.

Elektronski katalog biblioteke – BISIS
Javni uvid doktorskih disertacija
Pretraga publikovanih naučnih rezultata
Servis za vrednovanje časopisa

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates