Alumni klub

prijava alumni

Alumni klub Tehnološkog fakulteta Novi Sad osnovan je sa idejom da bivši studenti, koji su diplomirali na Tehnološkom fakultetu, ostanu deo „porodice tehnologa“.

Sa diplomom Tehnološkog fakulteta ostvarujete pravo da postanete deo Alumni kluba čiji je osnovni cilj uspostavljanje i negovanje povezanosti i komunikacije među alumnistima, kao i sa Fakultetom. Svaki član Alumni kluba predstavlja deo istorije, ali i temelj za dalji napredak Fakulteta. Počasni članovi Alumni kluba Tehnološkog fakulteta mogu biti i lica koja su izuzetno doprinela unapređenju rada, kao i promovisanju načela i ciljeva Alumni kluba.

Poseban značaj Alumni kluba ogleda se u podršci za dalje napredovanje, stručno usavršavanje i razvoj karijere svakog od članova. Snaga ovakvog načina umrežavanja leži u međusobnoj razmeni pojedinačnih iskustva, dostignuća i uspeha članova, unutar okvira delovanja i kroz brojne aktivnosti Alumni kluba.

Jačanje Alumni kluba Tehnološkog fakulteta pomaže u reformisanju studijskih programa i nastavnih metoda radi prilagođavanja savremenim zahtevima tržišta rada u različitim granama moderne industrije, a na osnovu iskustava članova Kluba.

Jedan od ciljeva postojanja Alumni kluba Tehnološkog fakulteta ogleda se i u promociji ostvarenih uspeha i doprinosa naših diplomiranih studenata, kako nauci, tako i privredi i društvu uopšte. Na ovaj način alumsti treba da predstavljaju inspiraciju sadašnjim i budućim studentima i motivišu ih da nastave sa ulaganjem u svoje obrazovanje i razvoj.

Unutar okvira delovanja, Alumni klub će svoje aktivnosti usmeriti ka ostvarivanju sledećih ciljeva:

  • Umrežavanje studenata koji su završili osnovne, master i specijalističke akademske, kao i magistarske i doktorske studije na Tehnološkom fakultetu Novi Sad,
  • Učestvovanje članova u stručnim skupovima, seminarima, radionicama i sajmovima u organizaciji Alumni kluba,
  • Rešavanje poslovnih problema i dilema članova Kluba kroz međusobnu razmenu pojedinačnih iskustva, dostignuća i uspeha,
  • Razvijanje saradnje između Tehnološkog fakulteta i kompanija/preduzeća/organizacija u kojima su alumnisti zaposleni,
  • Razmena informacija o inovacijama koje mogu da unaprede kvalitet poslovanja alumnista,
  • Pružanje informacija o podršci i pristupu EU i ostalim međunarodnim i nacionalnim fondovima,
  • Unapređenje reputacije i imidža Tehnološkog fakulteta,
  • Motivisanje sadašnjih i budućih studenta i pružanje podrške u razvoju karijere.
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates