saradnja sa privredom

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA U KULTURNOM NASLEĐU ima razvijenu saradnju sa keramičkom, građevinskom industrijom i zavodima za zaštitu spomenika kulture.
LABORATORIJA nudi visokostručne usluge projektovanja i analize za potrebe keramičke i građevinske industrije:
•    projektovanja keramičkih sistema (sirovinski sastavi, procesi oblikovanja, termički režimi) posebno sa aspekta unapređenja osobina finalnih proizvoda (estetske, mehaničke osobine i trajnost materijala)
•    postavljanje metodologija za detekciju teksturalnih nehomogenosti u keramičkim crepovima i keramičkim pločicama
•    kompaktiranje keramičkih prahova i dizajn ispresaka
•    dizajn mikrostrukture cementnog klinkera, cementa i maltera
•    ispitivanje i kontrola kvaliteta sirovina (opekarska i keramička sirovina, kreč, kvarcni pesak, feldspati), materijala i gotovih proizvoda.
Zavodima za zaštitu spomenika kulture, muzejima, galerijama i preduzećima koja se bave zaštitom materijalnog kulturnog nasleđa LABORATORIJA nudi usluge:
•    karakterizacije istorijskih materijala (opeka, malter, kamen, bojeni slojevi)  
•    projektovanja novih funkcionalnih materijala i tehnika nanošenja za čišćenje i zaštitu u kulturnoj baštini
•    razvoj novih metoda karakterizacije istorijskih materijala i ispitivanja funkcionalnosti i trajnosti novih materijala za zaštitu.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates