organi upravljanja

ČLANOVI NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD

ČLANOVI VEĆA PO FUNKCIJI
  1. dr Biljana Pajin, dekan, predsednik Veća
  2. dr Marina Šćiban, prodekan za nastavu
  3. dr Jaroslav Katona, prodekan za finansije
  4. dr Zita Šereš, prodekan za nauku

PREDSTAVNICI KATEDRI
  5. dr Dušan Rakić
  6. dr Jelena Pavličević
  7. dr Mirjana Antov
  8. dr Lidija Jevrić
  9. dr Jelena Vulić
 10. dr Branislava Nikolovski
 11. dr Bojana Ikonić
 12. dr Aleksandar Fišteš
 13. dr Ivana Nikolić
 14. dr Katarina Kanurić
 15. dr Ranko Romanić
 16. dr Zdravko Šumić
 17. dr Zoran Zeković
 18. dr Vladimir Puškaš
 19. dr Siniša Dodić
 20. dr Milovan Janković
 21. dr Nataša Đurišić-Mladenović
 22. dr Vladimir Srdić
 23. dr Mirjana Jovičić

PREDSTAVNICI STUDENTSKOG PARLAMENTA
24. Teodora Cvanić
25. Jovana Radovanović 
26. Milana Sulejmanović
27. Slađana Krivošija 

STUDENT PRODEKAN
Milan Radovanović

ČLANOVI SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD

ČLANOVI SAVETA IZ REDA NASTAVNIKA
  1. Prof. dr Oskar Bera
  2. Prof. dr Tatjana Došenović
  3. Prof. dr Gordana Ćetković
  4. Prof. dr Radovan Omorjan
  5. Prof. dr Aleksandra Tepić Horecki
  6. Doc. dr Marija Jokanović
  7. Doc. dr Sunčica Kocić-Tanackov
  8. Prof. dr Jasna Čanadanović-Brunet
  9. Prof. dr Jelena Pejin
10. Doc. dr Strahinja Kovačević

ČLANOVI SAVETA IZ REDA NENASTAVNOG OSOBLJA
11. Goran Bućan, samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
12. Slobodan Tanasin, stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama

ČLANOVI SAVETA IZ STUDENTSKOG PARLAMENTA
13. Dragana Malinović 
14. Milan Radovanović
15. Aleksa Kočišev

ČLANOVI SAVETA - PREDSTAVNICI OSNIVAČA - SKUPŠTINE AP VOJVODINE
 16. Prof. dr Jovanka Popov Raljić, redovni profesor na Prirodno–matematičkom fakultetu Novi Sad
 17. Darko Surla, diplomirani pravnik
 18. Dr Jelena Premović, naučni saradnik u oblasti društvenih nauka-ekonomija
 19. Đorđe Vujičić, diplomirani inženjer tehnologije
 20. Viktor Forgo, diplomirani inženjer tehnologije-master
 21. Prof. dr Momir Samardzić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Novi Sad

 

DEKAN I PRODEKANI
dr Biljana Pajin, dekan
dr Jaroslav Katona, prodekan za finansije
dr Marina Šćiban, prodekan za nastavu
dr Ziza Šereš, prodekan za nauku

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates