inženjerstvo materijala

Studijski program: Inženjerstvo materijala

Ciljevi studijskog programa Inženjerstvo materijala na doktorskim studijama su da student produbi stečena znanja u okviru osnovnih i master akademskih studija u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Inženjerstvo materijala, kao i sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za: analizu procesa u oblasti inženjerstva materijala; istraživanje i razvoj novih materijala; usavršavanje i optimizaciju postojećih tehnoloških procesa; vođenje i kontrolu tehnoloških procesa iz oblasti materijala; projektovanje novih tehnoloških procesa iz oblasti materijala, kao i upotrebu istih u zaštiti okoline. Pored toga, ciljevi ovog studijskog programa su i razvoj sposobnosti za samostalan i timski rad, saopštavanje i izlaganje dobijenih rezultata stručnoj i široj javnosti kao i razvijanje svesti studenata za potrebom permanentnog obrazovanja.

Nastavni plan i program studijskog programa Inženjerstvo materijala možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates