Hemijsko inženjerstvo

Studijski program: Hemijsko inženjerstvo

Usklađivanje studijskih progama doktorskih studija sa savremenim pravcima razvoja odgovarajućih naučnih disciplina treba da omogući osposobljavanje u kreativnom, praktičnom, organizacionom rešavanju i vođenju pri unapaređenju postojećih i razvoju novih zadataka u okviru svoga posla. Ciljevi studijskog programa Hemijsko i inženjerstvo na doktorskim studijama su da student produbi stečena znanja u okviru osnovnih i master akademskih studija u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Hemijsko inženjerstvo, kao i sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za: analizu i sintezu hemijskih  procesa, istraživanje i razvoj novih hemijskih i biohemijskih procesa, vođenje i kontrolu hemijskih procesa, projektovanje hemijskih procesa, kao i upotrebu istih u zaštiti okoline i optimizaciju hemijskih procesa.

Nastavni plan i program studijskog programa Hemijsko inženjerstvo možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates