farmaceutsko inženjerstvo

Studijski program: Farmaceutsko inženjerstvo

Usklađivanje studijskih programa doktorskih studija sa savremenim pravcima razvoja odgovarajućih naučnih disciplina treba da omogući osposobljavanje u kreativnom, praktičnom i organizacionom rešavanju i vođenju pri unapređenju postojećih i razvoju novih zadataka u okviru svoga posla.
Ciljevi studijskog programa na doktorskim studijama su da student produbi stečena znanja u okviru osnovnih i master akademskih studija u oblasti tehnološkog inženjerstva, kao i sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za: analizu i sintezu procesa proizvodnje farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda; istraživanje i razvoj novih tehnologija u proizvodnji lekova i kozmetičkih proizvoda; usavršavanje i optimizaciju postojećih procesa u proizvodnji lekova i kozmetičkih proizvoda; vođenje i kontrolu farmaceutske proizvodnje: analizu interakcije farmaceutsko-proizvodnoh procesa i okoline u cilju njene zaštite.

Nastavni plan i program studijskog programa Farmaceutsko inženjerstvo možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates