tehnologije konzervisane hrane

Studijski program: Prehrambeno inženjerstvo
Studijsko područje: Tehnologije konzervisane hrane

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo. U okviru ovog studijskog programa obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode i unapređuju postojeće tehnologije i postupke u oblasti prehrambenog inženjerstva. Osim toga, stečeno znanje predstavlja potrebnu teorijsku i praktičnu osnovu za nastavak obrazovanja kroz master akademske studije i dalje.
Na osnovnim akademskim studijama Prehrambenog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta.

Kao deo prehrambenog inženjerstva, studijsko područje Tehnologije konzervisane hrane se bavi izučavanjem prerade sirovina animalnog i biljnog porekla u veliki broj prehrambenih proizvoda. Inženjeri ovog studijskog područja osposobljeni su za rad u pogonima industrije konzervisane hrane, složenim industrijskim sistemima, projektnim organizacijama, organizacijama koje proizvode opremu za ovu oblast, naučnim, stručnim i pedagoškim ustanovama, organizacijama koje se bave distribucijom i kontrolom kvaliteta, kao i službama za nadzor higijensko–sanitarne i zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda.

Nastavni plan i program studijskog područja Tehnologije konzervisane hrane možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates