prehrambena biotehnologija

Studijski program: Biotehnoogija
Studijsko područje: Prehrambena biotehnoogija

Studijski program Biotehnologija (OAB) obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Biotehnologija, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije. Realizacijom ovog studijskog programa na osnovnim akademskim studijama stiču se akademske veštine i razvijaju se kreativne sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa biotehnološke proizvodnje, samostalno rukovođenje biotehnološkom proizvodnjom, optimizaciju postojećih biotehnoloških procesa, analizu interakcije biotehnologije i životne sredine u cilju njene zaštite. Cilj studijskog programa je, takođe, i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje rezultata svoga rada stručnoj i široj javnosti. Ovaj studijski program je i baza za nastavak obrazovanja u oblasti Tehnološkog inženjerstva.
Osnovne akademske studije studijskog programa Biotehnologija obuhvataju dva izborna studijska područja: Prehrambenu biotehnologiju i Biohemijsko inženjerstvo.

Realizacijom nastavnog plana studijskog područja Prehrambena biotehnologija stiču se teorijska znanja, ali i eksperimentalna laboratorijska i pogonska iskustva čiji je cilj razvoj sposobnosti studenata da objektivno definišu kvalitet sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda biotehnološke proizvodnje, procesne parametre i njihove međusobne interakcije. Detaljno poznavanje svih segmenata tradicionalne biotehnološke proizvodnje osposobljava ih da samostalno organizuju, vode, unapređuju i inoviraju proizvodnju slada i piva, vina,  jakih alkoholnih pića, alkohola i pekarskog kvasca, sirćeta i organskih kiselina, vitamina, enzima, antibiotika.

Nastavni plan i program studijskog područja Prehrambena biotehnologija možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates