inženjerstvo ugljenohidratne hrane

Studijski program: Prehrambeno inženjerstvo
Studijsko područje: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo. U okviru ovog studijskog programa obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode i unapređuju postojeće tehnologije i postupke u oblasti prehrambenog inženjerstva. Osim toga, stečeno znanje predstavlja potrebnu teorijsku i praktičnu osnovu za nastavak obrazovanja kroz master akademske studije i dalje.
Na osnovnim akademskim studijama Prehrambenog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta.

U skladu sa dugogodišnjom tradicijom, studijsko područje Inženjerstvo ugljenohidratne hrane bavi se objektivnim definisanjem kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u industriji šećera, skroba, prizvoda od žita, pekarskih i konditorskih proizvoda. Primenom instrumentalnih, fizičko-hemijskih i senzornih metoda se na savremenoj opremi analiziraju i definišu procesni parametri i njihove interakcije u cilju unapređenja tehnoloških postupaka. Na ovom studijskom području uspešno se osposobljavaju kadrovi da samostalno organizuju, vode, unapređuju i inoviraju tehnološke postupke u tehnologijama prerade žita, pekarskih proizvoda, šećera, skroba i konditorskih proizvoda.

Nastavni plan i program studijskog područja Inženjerstvo ugljenohidratne hrane možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates