eko-energetsko inženjerstvo

Studijski program: Hemijsko inženjerstvo
Studijsko područje: Eko-energetsko inženjerstvo

Studijski program Hemijsko inženjerstvo  obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Hemijsko inženjerstvo. U okviru ovog studijskog programa obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u hemijskoj, naftno- petrohemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
Na osnovnim akademskim studijama Hemijskog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Hemijsko-procesno, Naftno-petrohemijsko i Eko-energetsko inženjerstvo.

Studijsko područje Eko-energetsko inženjerstvo, uključuje multidisciplinarnu primenu prirodnih nauka, ekologije i  inženjerskih disciplina, koje su neophodne za osposobljavanje inženjera ovog profila za identifikovanje, analizu i rešavanje postojećih eko-energetskih problema procesne industrije, ali i njihove pripremljenosti za prihvatanje izazova u budućnosti zaštite životne sredine sa aspekta održivog razvoja. Inženjeri ovog studijskog područja osposobljavaju se za rad u procesnim tehnologijama (prehrambenoj, hemijskoj, petrohemijskoj, farmaceutskoj industriji i biotehnološkoj proizvodnji) u cilju: racionalizacije procesa proizvodnje, primene obnovljivih izvora energije, razvoja novih procesnih tehnologija za korišćenje sekundarnih sirovina, upravljanja otpadom, reciklaže sporednih proizvoda i projektovanja sistema zaštite okoline.

Nastavni plan i program studijskog područja Eko-energetsko inženjerstvo možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates