inženjerstvo ugljenohidratne hrane

U okviru  Katedre za inženjerstvo ugljenohidratne hrane, nastavnici i saradnici, bave se nastavnom i naučnom delatnošću koja obuhvata dobijanje prehrambenih proizvoda u čijoj se osnovi nalaze ugljeni hidrati. Na katedri se izučavaju Tehnologija skladištenja i mlevenja žita, Tehnologija hleba, peciva i testenina, Tehnologija skroba i prerade skroba, Tehnologija čokolade, keksa, bombona i drugih konditorskih proizvoda i Tehnologija šećera.
Katerdra je nadležna za studijske programme u okviru prehrambenog inženjerstva, modul Inženjerstva ugljenohidratne hrane na osnovnim i master studijama i prehrambenog inženjersva na doktorskim studijama.
Naučno interesovanje članova katedre obuhvata ispitivanje fizičko hemijskih fenomena hrane, razvoj funkcionalne hrane, iskorišćenje nusprodukata prehrambene industrije u čijoj se osnovi nalaze ugljenohidratne komponente kao i ekološkim aspektima ovih industrija.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. dr Aleksandar Fišteš, vanredni profesor, šef katedre
  2. dr Zita Šereš, redovni profesor, zamenik šefa katedre
  3. dr Biljana Pajin, redovni profesor
  4. dr Ljubica Dokić, redovni profesor 
  5. dr Dragana Šoronja-Simović, vanredni profesor
  6. dr Ivana Nikolić, docent
  7. dr Ivana Lončarević, asistent sa doktoratom
  8. Nikola Maravić, asistent

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. dr Jovana Petrović, istraživač saradnik
  2. Маriјаnа Đоrđеvić, istraživač pripravnik
  3. Мiljana Đоrđеvić, istraživač pripravnik
  4. Nеmаnjа Bојаnić, istraživač saradnik
  5. Јаnа Zаhоrеc, istraživač saradnik

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates