laboratorija za ambalažu i pakovanje

Iz potrebe za unapređenjem proizvodnje i primene ambalažnih materijala i ambalaže, davne 1971. godine osnovana je Laboratorija za ambalažu i pakovanje u Novom Sadu. Prof. dr Milivoje Curaković bio je osnivač i prvi Rukovodilac LABORATORIJE. Danas, LABORATORIJA posluje u sastavu: doc. dr Senka Popović Rukovodilac LABORATORIJE, dr Nevena Hromiš Rukovodilac kvaliteta i koordinator poslova i dr Danijela Šuput koordinatori poslova i tehnički saradnik Sava Popov. Godine 1996. godine LABORARORIJA je prvi put akreditovana po standardu JUS EN 45001-45002 pod brojem YUAL 017 (Rešenje o akreditaciji).
Od 1996. godine, LABORATORIJA redovno prolazi provere i reakreditacije po sistemu JUS ISO 17025: 2001, odnosno SRPS ISO 17025:2006, od strane JUAT-a, odnosno ATS-a, što svedoči i aktuelni Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-067 iz 2017. godine.

DELATNOST
Kao prva i jedina na Balkanu, LABORATORIJA ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa industrijom kroz transfer znanja i ispitivanje različitih ambalažnih materijala i ambalaže. LABORATORIJA sarađuje sa proizvođačima ambalažnih materijala i ambalaže, kao i njihovim korisnicima - prehrambenom, hemijskom, farmaceutskom industrijom i industrijom stočne hrane, sa različitim Inspekcijama, odgovarajućim naučnim i državnim institucijama. Takođe obavlja i provere karakteristika ambalažnih materijala i ambalaže za potrebe nagradnih ocenjivanja.
LABORATORIJA organizuje obuke kadra iz industrije, kao i seminare o ambalažnim materijalima, ambalaži i pakovanju. Pruža tehničku, stručnu pomoć i inženjering industriji ambalažnih materijala i ambalaže, kao i njihovim korisnicima. Pored toga, brojni naučni radovi saopšteni na domaćim i inostranim savetovanjima, kongresima i objavljeni u monogarfijama i časopisima, ukazuju na renome osoblja koji rade na specifičnim poslovima razvoja, karakterizacije i primene različitih ambalažnih materijala i ambalaže.

OBIM ISPITIVANJA
LABORATORIJA obavlja vizuelna, senzorska, dimenziona, fizička, hemijska, mehanička i strukturna ispitivanja ambalažnih materijala i ambalaže od metala, stakla, papira/kartona, plastike, višeslojnih i kombinovanih materijala, kao i ispitivanja biorazgradivosti plastičnih kesa.
Obim akreditacije LABORATORIJE dostupan je ovde, kao i na sajtu Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs).
Od 2014. godine, LABORATORIJA je upisana u Registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (I 028, 119-01-00070 / 1 / 2012-02 ), za analizu biorazgradivosti (www.tehnis.privreda.gov.rs).

Zahtev za obavljanje ispitivanja (opšti)

Zahtev za obavljanje ispitivanja biorazgradivosti

LABORATORIJA je opremljena odgovarajućom specirfičnom opremom za ispitivanja i razvoj ambalažnih materijala i ambalaže, koja se redovno održava i etalnonira u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17025.

Proces prijema i rešavanja žalbi i prigovora dokumentovan je u proceduri AMB-P-04 - pdf

Pravilo odlučivanja prilikom davanja Izjava o usaglašenosti rezultata dokumentovano je u Uputstvu za izradu izveštaja i ispitivanju AMB-U-07 - pdf

KONTAKT
Rukovodilac LABORATORIJE:
Doc. dr Senka Popović 
Tel: 021/485-3698
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rukovodilac kvaliteta:
Dr Nevena Hromiš
Tel: 021/485-3703
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prijem uzoraka:
Tehnološki fakultet Novi Sad
Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1
I sprat nove zgrade, prostorije br. 106-108
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates