Upis 2020/2021.

upis

-------------------------------------------------------------------------------------- 

RANG LISTA KANDIDATA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU NA OSNOVU PRIZNATIH BODOVA SA PRIJEMNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA I/ILI HEMIJA KOJI SU OSVOJENI NA DRUGIM FAKULTETIMA

-------------------------------------------------------------------------------------- 

DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI NA OSNOVU PRIZNATIH BODOVA SA PRIJEMNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA I/ILI HEMIJA KOJI SU OSVOJENI NA DRUGIM FAKULTETIMA U PRVOM ILI DRUGOM KONKURSNOM ROKU.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

konačnA RANG LISTA KANDIDATA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU (KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT 04.09.2020. GODINE) ZA UPIS U PRVU GODINU NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

SPISAK PRIJAVLjENIH KANDIDATA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Broj slobodnih mesta za upis studenata u drugom konkursnom roku na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini .

--------------------------------------------------------------------------------------

 Stručno uputsvo za sprovođenje Konkursa za upis na studijske programe osnovnih studija

--------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs za upis u prvu godinu master, specijalističkih i doktorskih akademskih studija u školsku 2020/2021. godinu.

--------------------------------------------------------------------------------------

 pripremna nastava

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates