prehrambena biotehnologija

Studijski program: Biotehnoogija
Studijsko područje: Prehrambena biotehnoogija

Studijski program Biotehnologija (OAB) obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Biotehnologija, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije. Realizacijom ovog studijskog programa na osnovnim akademskim studijama stiču se akademske veštine i razvijaju se kreativne sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa biotehnološke proizvodnje, samostalno rukovođenje biotehnološkom proizvodnjom, optimizaciju postojećih biotehnoloških procesa, analizu interakcije biotehnologije i životne sredine u cilju njene zaštite. Cilj studijskog programa je, takođe, i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje rezultata svoga rada stručnoj i široj javnosti. Ovaj studijski program je i baza za nastavak obrazovanja u oblasti Tehnološkog inženjerstva.
Osnovne akademske studije studijskog programa Biotehnologija obuhvataju dva izborna studijska područja: Prehrambenu biotehnologiju i Biohemijsko inženjerstvo.

Realizacijom nastavnog plana studijskog područja Prehrambena biotehnologija stiču se teorijska znanja, ali i eksperimentalna laboratorijska i pogonska iskustva čiji je cilj razvoj sposobnosti studenata da objektivno definišu kvalitet sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda biotehnološke proizvodnje, procesne parametre i njihove međusobne interakcije. Detaljno poznavanje svih segmenata tradicionalne biotehnološke proizvodnje osposobljava ih da samostalno organizuju, vode, unapređuju i inoviraju proizvodnju slada i piva, vina,  jakih alkoholnih pića, alkohola i pekarskog kvasca, sirćeta i organskih kiselina, vitamina, enzima, antibiotika.

 

RASPORED PREDMETA PO SEMESTRIMA ZA I GODINU STUDIJA
IZBORNA NASTAVA NA MODULU ZA I GODINU STUDIJA

 

Tabela 5.1 Raspored predmeta za osnovne akademske studije (OAS)

R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta   Semestar ESPB
1 О1ЗО1 Matematika 1
PDF 1 9
2 О1ЗО2 Inženjerska fizika PDF 1 6
3 О1ЗО3 Opšta i neorganska hemija PDF 1 8
4 О1ЗG1 Predmet izbornog bloka 1   1 3
5 О1ЗG2 Predmet izbornog bloka 2   1 4
6 О2ЗО1 Matematika2 PDF 2 9
7 О2ЗО2 Organska hemija PDF 2 9
8 О2ЗО3 Analitička hemija PDF 2 7
9 О2ЗG3 Predmet izbornog bloka 3   2 5
           
Predmeti izbornog bloka 1      
1 О1ЗI1 Engleski jezik - osnovni nivo PDF 1 3
2 О1ЗI2 Engleski jezik - viši nivo PDF 1 3
       
Predmeti izbornog bloka 2      
3 О1ЗI3 Računanje u hemiji PDF 1 4
4 О1ЗI4 Hemijski laboratorijski praktikum PDF 1 4
       
Predmeti izbornog bloka 3      
5 О2ЗI1 Osnovi inženjerstva PDF 2 5
6 О2ЗI2 Elementi mašinstva PDF 2 5

 

 

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates