kozmetička tehnologija

Studijski program: Kozmetička tehnologija

Studijski program specijalističkih akademskih studija Kozmetička tehnologija usmeren je ka sticanju akademskih znanja i praktičnih veština neophodnih za samostalno vođenje tehnološkog procesa proizvodnje kozmetičkih proizvoda i sredstava za održavanje lične higijene, ali i za rešavanje nastalih problema svojstvenih proizvodnom procesu. Proširivanje znanja stečenih u okviru master akademskih studija, novim znanjima iz oblasti kozmetičke tehnologije, omogućuje Specijalistima samostalno i kreativno rešavanje problema formulacije i preformulacije pojedinih grupa kozmetičkih proizvoda, stručan i kompetentan odabir odgovarajuće opreme i tehnološkog postupka proizvodnje, kao mogućnost uticaja na faktore koloidne i mikrobiološke stabilnosti gotovih proizvoda, koji ispunjavaju savremene zahteve kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti. Sticanjem znanja iz oblasti nacionalne, evropske i međunarodne zakonske regulative u vezi proizvodnje, prometa i kontrole kvaliteta kozmetičkih proizvoda, omogućuje se visoka kompetentnost i samostalnost svršenih Specijalista u svim segmentima vezanim za registraciju proizvoda i kontrolu njihovog kvaliteta.
Studijski program specijalističkih akademskih studija Kozmetička tehnologija traje jednu godinu (dva semestra) i obuhvata dva obavezna (u prvom semestru) i pet izbornih (dva u prvom i tri u drugom semestru) predmeta, kao i izradu specijalističkog rada. Nastava se izvodi kroz rad sa malim grupama studenata i mentorski rad, a završetkom specijalističkih akademskih studija student stiče 60 ESPB bodova.

Nastavni plan
Raspored predmeta po semestrima - pdf
Izborna nastava na studijskom programu - pdf

Nastavni program
Obavezni predmeti

Preparati aktivne kozmetike - kozmeceutici - pdf
Legislativa u kozmetičkoj tehnologiji - pdf 
Izborni predmeti
Formulacija kozmetičkih proizvoda - pdf
Koloidna stabilnost kozmetičkih proizvoda - pdf
Kozmetički aktivne supstance prirodnog porekla - pdf
Marketing u kozmetičkoj tehnologiji - pdf
Mikrobiološka stabilnost kozmetičkih proizvoda - pdf
Nosači aktivnih materija u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji - pdf
Odabrana poglavlja tehnologije tenzida i deterdženata - pdf
Oprema u kozmetičkoj tehnologiji - pdf
Sirovine u kozmetičkoj tehnologiji - pdf
Upravljanje kvalitetom u kozmetičkoj tehnologiji - pdf

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates