javne nabavke - 2017

   

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 1/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE RESTORANA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 2/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - KANCELARIJSKI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 3/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE PREVOZA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 4/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - MATERIJAL ZA ODŽAVANJE ZGRADE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 5/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE ŠTAMPE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 6/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - TONERI,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 7/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE KETERINGA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 8/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - ROBA ŠIROKE POTROŠNJE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 9/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGA POPRAVKI I ODRŽAVANJA NAMEŠTAJA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 12/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPEL 10/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA,
REDNI BROJ NABAVKE OPRA 11/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPPML 13/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANJU ZGRADE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD,
REDNI BROJ NABAVKE OPOZ 14/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - HEMIKALIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPHE 15/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA - USLUGE POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI I OBEZBEĐENJU HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPAH 16/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA - ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME,
REDNI BROJ NABAVKE OPOR 17/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGA ANGAŽOVANJA VOZILA SA VOZAČEM,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 18/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - MAGACINSKE POLICE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 19/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - SANACIJA RAVNOG KROVA STARE ZGRADE I AMFITEATRA,
REDNI BROJ NABAVKE OPSK 20/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - NАМЕŠТАЈ ZА ОPRЕМАNЈЕ PRОSТОRIЈА FАKULТЕТА,
REDNI BROJ JNMV 21/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - AUTOKLAV ZA STERILIZACIJU VODENOM PAROM,
REDNI BROJ JNMV 22/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGA ŠTAMPE POMOĆNOG UDŽBENIKA „MIKROKAPSULARNI SISTEMI , PRAKTIKUM“,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 23/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - ZАMЕNА FАSАDNЕ STОLАRIЈЕ U DЕLU PRIZЕMLЈА STАRЕ ZGRАDЕ ТЕHNОLОŠKОG FАKULTЕTА NОVI SАD
REDNI BROJ NABAVKE OPZS 24/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - REVIZIJA ČVORIŠTA MDF I IDF SA REKONFIGURACIJOM SERVERA,
REDNI BROJ JNMV 25/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - NАМЕŠТАЈ ZА ОPRЕМАNЈЕ PRОSТОRIЈА FАKULТЕТА,
REDNI BROJ JNMV 26/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJE,
REDNI BROJ OPPML 27/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkurska dokumentacijа - prečišćen tekst I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - NАМЕŠТАЈ ZА ОPRЕМАNЈЕ PRОSТОRIЈА FАKULТЕТА,
REDNI BROJ JNMV 28/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE ŠTAMPE POMOĆNIH UDZBENIKA,
REDNI BROJ JNMV 29/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - SISTEM ZA HEMIJSKU, STRUKTURNU I MEHANIČKU KARAKTERIZACIJU MATERIJALA NEORGANSKOG I ORGANSKOG POREKLA,
REDNI BROJ JNMV 30/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGА ŠTАMPЕ MОNОGRАFIЈЕ „FЕRMЕNTISАNI MLЕČNI PRОIZVОDI“,
REDNI BROJ JNMV 31/17

Poziv za podnošenje ponudad
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBRA - UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE VODE NA BAZI REVERSNE OSMOZE,
REDNI BROJ JNMV 32/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBRA - PRENOSNI DIGITALNI MIKROSKOP,
REDNI BROJ JNMV 33/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkurska dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - ANALITIČKA VAGA,
REDNI BROJ JNMV 34/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - LABORATORIJSKI  pH  METAR,
REDNI BROJ JNMV 35/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - RЕKОNSTRUKCIЈА DЕLА MАGАCINSKОG PRОSTОRА - IZRАDА PRОTIVPОŽАRNОG STЕPЕNIŠTА,
RЕDNI BRОЈ NАBАVKЕ: ОPPS 36/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - RUČNI FRIŽIDЕR/ZАМRZIVАČ ZА UZОRKОVАNЈЕ NА ТЕRЕNU,
REDNI BROJ JNMV 37/17

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - RADOVI NA ADAPTACIJI LABORATORIJA ZA TEHNOLOGIJU PIVA U SUTERENU NOVE ZGRADE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD,
RЕDNI BRОЈ NАBАVKЕ: ОPTP 38/17
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkurska dokumentacijа - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates