javne nabavke - 2016

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – HIGIJENSKO–POTROŠNI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 1/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGE RESTORANA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 2/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 3/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGE PREVOZA, 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 4/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 5/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGE ŠTAMPE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 6/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – TONERI,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 7/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA KETERINGA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 8/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovorru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – ROBA ŠIROKE POTROŠNJE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 9/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – NАMЕŠTАЈ ZА ОPRЕMАNJЕ PRОSTОRIЈА FАKULTЕTА, 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 10/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – ODNOŠENJE OPASNOG OTPADA, 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 11/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 12/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – NAMEŠTAJ ZA OPREMANJE PROSTORIJA FAKULTETA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 13/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – NAMEŠTAJ ZA OPREMANJE PROSTORIJA FAKULTETA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 14/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – POLOVNI UREĐAJ ZA STERILIZACIJU PAROM - AUTOKLAV,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 15/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – LABORATORIJSKA CEBTRIFUGA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 16/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE MONOGRAFIJE "MLEKO U PRAHU I OSTALI SRODNI PROIZVODI",
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 17/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – NAMEŠTAJ ZA OPREMANJE PROSTORIJA FAKULTETA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 18/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 19/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – KONTAKTNI SPEKTROFOTOMETAR,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 20/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA,
„Zbirkа zаdаtаkа iz tеhnоlоških оpеrаciја prеnоsа mаsе – Теhnоlоškе оpеrаciје II” 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 21/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA,
„ЕNЕRGЕТSKА ЕFIKАSNOSТ ТЕHNOLOŠKIH PROCЕSА – ZBIRKА ZАDАТАKА“ 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 22/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – MEŠALICA "VORTEX" 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 23/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA „PROIZVODNJA I PRIMENA PREHRAMBENIH VLAKANA I
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 24/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA „FOTOKATALIZATORI NA BAZI SLOJEVITIH HIDROKSIDA U PROCESIMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 25/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – ELEKTRIČNA ETAŽNA PEĆ ZA PECIVO 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 26/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA „ANALIZA HRANE, VODE ZEMLЈIŠTA, VAZDUHA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE - PRAKTIKUM 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 27/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – KАRL-FIŠЕRОV TITRАTОR 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 28/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – TERMOSTATKO KUPATILO ZA VISKOZIMETAR 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 29/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br 1.
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – PЕRISTАLTIČKА PUMPА 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 30/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – NAMEŠTAJ ZA OPREMANJE PROSTORIJA FAKULTETA 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 31/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – LABORATORIJSKI TRINOKULARNI MIKROSKOP SA KAMEROM 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 32/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – NAMEŠTAJ ZA OPREMANJE PROSTORIJA FAKULTETA 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 33/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA „OPŠTA TOKSIKOLOGIJA” 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 34/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštnje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – ABBEOV REFRAKTOMETAR SA PRATEĆOM OPREMOM ZA ODREĐIVANJE INDEKSA REFRAKCIJE PROIZVODA NAFTE PO METODI АSТМ D 1218-02 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 35/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – ISTRAŽIVAČKI MIKROSKOP 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 36/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija prečićen tekst 1
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – DIGITALNI MIKROSKOP 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 37/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija prečićen tekst 1
Obaveštenje o produženju roka
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Konkursna dokumentacija prečićen tekst 2
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o obustavi postupka
Obaveštnje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – MIKROPOZICIONERI 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 38/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 39/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – LABORATORIJSKA VAGA 
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 40/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPPML 1/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Dodatne informacije i pojašnjenja br.3
Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije broj 1
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Dodatne informacije i pojašnjenja br.4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – HEMIKALIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPHE 2/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.2
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Dodatne informacije i pojašnjenja br.3
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.3
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA,
REDNI BROJ NABAVKE OPRA 3/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA – ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME,
REDNI BROJ NABAVKE OPOR 4/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupkaObaveštenje o obustavi postupka

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – ELEKTRIČNA ENERGIJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPEL 5/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA – RADOVI NA TЕKUĆIM PОPRАVKАMА I ОDRŽАVАNJU ZGRАDЕ ТЕHNОLОŠKОG FАKULTЕTА NОVI SАD,
REDNI BROJ NABAVKE OPOZ 6/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA – USLUGЕ PОSRЕDОVАNJА PRI KUPОVINI АVIО KАRАТА I DRUGIH PUТNIH KАRАТА I RЕZЕRVАCIЈI I ОBЕZBЕĐЕNJU HОТЕLSKОG SМЕŠТАЈА ZА SLUŽBЕNА PUТОVАNJА,
REDNI BROJ NABAVKE OPAH 7/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1 
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Dodatne informacije i pojašnjenja br.3
Dodatne informacije i pojašnjenja br.4 
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.2
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.3
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA – ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME,
REDNI BROJ NABAVKE OPOR 8/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA – RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANJE ZGRADE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD,
REDNI BROJ NABAVKE OPOZ 9/16
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates