naftno-petrohemijsko inženjerstvo

Studijsko područje Naftno-petrohemijskog inženjerstva je zasnovano na primeni hemijskog inženjerstva u tehnologijama prerade nafte, gasa i petrohemije. Kroz programe Osnovnih akademskih, Master akademskih i Doktorskih studija, ovo studijsko područje omogućava sticanje znanja neophodnih za preradu sirovina i proizvodnju, ispitivanje i razvoj, i primenu proizvoda nafte, gasa i petrohemijskih proizvoda, kao i njihovih ekološki prihvatljivih supstituenata, uključujući i alternativna goriva. Takođe, Naftno-petrohemijsko inženjerstvo obezbeđuje sposobnosti potrebne za vođenje, unapređenje, projektovanje i optimizaciju kako postojećih, tako i naprednih hemijsko-tehnoloških procesa, a u skladu sa savremenim standardima kvaliteta, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Pored toga, studenti stiču saznanja iz oblasti zaštite životne sredine, o emisijama zagađujućih jedinjenja, akcidentnim situacijama izlivanja nafte i njenih derivata, životnom ciklusu zagađujućih jedinjenja, proceni rizika i remedijacionim tehnologijama. Nastavne i naučne aktivnosti na studijskom području Naftno-petrohemijskog inženjerstva se izvode uz podršku modernih softverskih paketa, primenu savremenih instrumentalnih metoda, i uz intenzivnu saradnju sa evropskim univerzitetima. Višegodišnje iskustvo u saradnji sa kompanijama iz oblasti naftne, gasne i petrohemijske industrije omogućava prenošenje aktuelnih i praktičnih saznanja, što doprinosi efikasnom uključivanju inženjera u poslovne procese kompanija po završetku studija.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. dr Bilјana Škrbić, redovni profesor, šef Katedre
  2. dr Nataša Đurišić-Mladenović, docent, zamenik šefa Katedre
  3. dr Snežana Sinadinović-Fišer, redovni profesor
  4. dr Jelena Cvejanov, vanredni profesor
 
5dr Dragan Govedarica, vanredni profesor
  6. dr Milovan Janković, docent
  7. dr Olga Govedarica, docent

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. dr Jelena Živančev, naučni saradnik 
  2. Igor Antić, istraživač saradnik
  3. Maja Buljovčić, istraživač pripravnik

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates