primenjene inženjerske hemije

Katedra za primenjene i inženjerske hemije pokriva užu naučnu oblast Tehnološko-inženjerske hemije. Grupe nastavnih predmeta za koje je nadležna Katedra su Opšta i neorganska hemija, Organska hemija, Analitička hemija, Biohemija, Koloidna hemija i Instrumentalne metode analize. Katedra je nadležna za studijsko područje (modul) Kontrola kvaliteta u okviru studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. dr Jasna Čanadanović-Brunet, redovni profesor, šef Katedre
  2. dr Ljiljana Popović, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre
 
 3. dr Marijana Ačanski, redovni profesor
  4. 
dr Mirjana Antov, redovni profesor
  5. dr Radomir Malbaša, redovni profesor
  6. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, redovni profesor
  7. dr Zvonimir Suturović, redovni profesor
  8. dr Gordana Ćetković, redovni profesor
  9. dr Jaroslava Švarc-Gajić, redovni profesor
10. dr Lidija Jevrić, vanredni profesor
11. dr Jaroslav Katona, vanredni profesor
12. dr Snežana Kravić, vanredni profesor
13. dr Vesna Tumbas Šaponjac, vanredni profesor
14. dr Jasmina Vitas, docent
15. dr Jelena Vulić, docent
16. dr Strahinja Kovačević, docent
17. dr Zorica Stojanović, docent
18. dr Milica Karadžić Banjac, asistent sa doktoratom
19. Sandra Bučko, asistent
20. Tatjana Đorđević, asistent
21. Stefan Vukmanović, asistent

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. dr Slađana Stajčić, naučni saradnik
  2. Tanja Brezo Borjan, istraživač saradnik
  3. dr Ana Đurović, istraživač saradnik
  4. dr Kristian Pastor, naučni saradnik
  5. Maja Milošević, istraživač pripravnik
  6. Nataša Nastić, istraživač saradnik
  7. Milica Perović, istraživač pripravnik  
  8. Irena Rakić, istraživač saradnik
  9. Ljiljana Spasojević, istraživač saradnik
10. Jelena Čakarević, istraživač saradnik
11. Vanja Šeregelj, istraživač saradnik
12. Marko Ilić, istraživač pripravnik

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates