inženjerstvo materijala

Studijski program: Inženjerstvo materijala

Studijski program Inženjerstvo materijala obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Inženjerstvo materijala, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije.
U okviru studijskog programa Inženjerstvo materijala obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno ili u timu vode, kontrolišu i unapređuju proizvodnju materijala kao i svih komponenti i finalnih proizvoda dobijenih od keramičkih, polimernih ili kompozitnih materijala, ispituju i poboljšavaju sastav, strukturu i svojstva materijala, te prerađuju, primenjuju i recikliraju materijal i analiziraju uticaj materijala i njihovu proizvodnju na životnu sredinu u cilju njene zaštite. Ovaj studijski program je i osnova za nastavak obrazovanja kroz master akademske studije i dalje.

 

RASPORED PREDMETA PO SEMESTRIMA ZA I GODINU STUDIJA
IZBORNA NASTAVA NA MODULU ZA I GODINU STUDIJA

 

Tabela 5.1 Raspored predmeta za osnovne akademske studije (OAS)

R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta   Semestar ESPB
1 О1ЗО1 Matematika 1
PDF 1 9
2 О1ЗО2 Inženjerska fizika PDF 1 6
3 О1ЗО3 Opšta i neorganska hemija PDF 1 8
4 О1ЗG1 Predmet izbornog bloka 1   1 3
5 О1ЗG2 Predmet izbornog bloka 2   1 4
6 О2ЗО1 Matematika2 PDF 2 9
7 О2ЗО2 Organska hemija PDF 2 9
8 О2ЗО3 Analitička hemija PDF 2 7
9 О2ЗG3 Predmet izbornog bloka 3   2 5
           
Predmeti izbornog bloka 1      
1 О1ЗI1 Engleski jezik - osnovni nivo PDF 1 3
2 О1ЗI2 Engleski jezik - viši nivo PDF 1 3
       
Predmeti izbornog bloka 2      
3 О1ЗI3 Računanje u hemiji PDF 1 4
4 О1ЗI4 Hemijski laboratorijski praktikum PDF 1 4
       
Predmeti izbornog bloka 3      
5 О2ЗI1 Osnovi inženjerstva PDF 2 5
6 О2ЗI2 Elementi mašinstva PDF 2 5
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates