mikrobiološka bezbednost hrane

Studijski program: Mikrobiološka bezbednost hrane

Ciljevi studijskog programa na specijalističkim akademskim studijama su da student stečena znanja u okviru master akademskih studija proširi novim znanjima iz oblasti Tehnološkog inženjerstva (Mikrobiološke bezbednosti hrane). Razvijanje kreativne sposobnosti, neophodne za praćenje mikrobiološke bezbednosti i kvaliteta hrane u svakom njenom segmentu (sirovine, međuproizvodi i finalni proizvodi) za sve subjekte u lancu poslovanja hranom, kao i organizacija, realizacija i kontrolisanje mikrobioloških analiza u akreditovanim i pogonskim laboratorijama i institucija koje se bave naučno istraživačkim radom, takođe su ciljevi ovog studijskog programa. Pored toga student stiče znanja o savremenom pristupu i konceptu kontrole kvaliteta rezultata mikrobiološke analiza hrane, kao i o integrisanom sistemu upravljanja kontrolom kvaliteta rezultata mikrobioloških analiza i važećoj domaćoj i međunarodnoj regulativi u vezi kontrole kvaliteta rezultata mikrobioloških analiza.

Nastavni plan i program specijalističkih studija - Mikrobiološka bezbednost hrane možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates