enologija

Studijski program: Enologija

Ciljevi studijskog programa Enologija: Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka Enologa u okviru užih naučnih oblasti Biotehnologija. Obrazovanje Specijalista inženjera tehnologije sposobnih da samostalno vode tehnološki proces proizvodnje vina od grožđa kao i specijalnih i voćnih vina, ali i da rešavaju novonastale situcije svojstvene proizvodnom procesu. Obrazovanje Specijalista inženjera tehnologije da organizuju, realizuju i kontrolišu fizičko-hemijske i mikrobiološke analize u akreditovanim i pogonskim laboratorijama i institucijama koje se bave naučno-istraživačkim radom iz oblasti enologije.

Nastavni plan i program specijalističkih studija - Enologija možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates