Kontrola kvaliteta

Studijski program: Prehrambeno inženjerstvo
Studijsko područje: Kontrola kvaliteta
upisani do 2012/2013.

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo. U okviru ovog studijskog programa obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode i unapređuju postojeće tehnologije i postupke u oblasti prehrambenog inženjerstva. Osim toga, stečeno znanje predstavlja potrebnu teorijsku i praktičnu osnovu za nastavak obrazovanja kroz master akademske studije i dalje.
Na osnovnim akademskim studijama Prehrambenog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta.

Prava definicija kvaliteta ima smisla samo ukoliko je sagledan i put njegovog dostizanja. Iz ovih razloga studenti studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo, studijsko područje Kontrola kvaliteta, se upoznaju ne samo sa tehnološkim postupcima proizvodnje prehrambenih proizvoda različitih grupa, opremom i procesima u prehrambenoj industriji, nego i sa načinima i tehnikama kontrole kvaliteta. U okviru studijskog područja studentima se pružaju teorijska znanja o osnovama i praktičnoj primeni instrumentalnih, hemijskih, senzornih i mikrobiološki metoda analize. Kroz velik fond časova praktične nastave u laboratorijama na savremenoj analitičkoj opremi studenti će upoznati izazove ove tehnološko-analitičke specijalnosti.

Nastavni plan i program studijskog područja Kontrola kvaliteta možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates