Biohemijsko inženjerstvo

Studijski program: Biotehnoogija
Studijsko područje: Biohemijsko inženjerstvo
upisani do 2012/2013.

Studijski program Biotehnologija (OAB) obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva, u užoj naučnoj oblasti Biotehnologija, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije. Realizacijom ovog studijskog programa na osnovnim akademskim studijama stiču se akademske veštine i razvijaju se kreativne sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa biotehnološke proizvodnje, samostalno rukovođenje biotehnološkom proizvodnjom, optimizaciju postojećih biotehnoloških procesa, analizu interakcije biotehnologije i životne sredine u cilju njene zaštite. Cilj studijskog programa je, takođe, i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje rezultata svoga rada stručnoj i široj javnosti. Ovaj studijski program je i baza za nastavak obrazovanja u oblasti Tehnološkog inženjerstva.
Osnovne akademske studije studijskog programa Biotehnologija obuhvataju dva izborna studijska područja: Prehrambenu biotehnologiju i Biohemijsko inženjerstvo.

Biohemijsko inženjerstvo, kao područje u okviru ovog studijskog programa, ima naglasak na inženjerskom obrazovanju kojim se studenti osposobljavaju za prenošenje rezultata iz laboratorijskih uslova na poluindustrijske i industrijske razmere, za planiranje, projektovanje i vođenje biotehnoloških procesa. Nastavni plan i program ovoga studijskog područja uključuje multidisciplinarnu primenu biohemije, mikrobiologije, osnovnih inženjerskih disciplina i biohemijskog inženjerstva u rešavanju komplikovanih zadataka koje realnost biotehnoloških procesa nameće.

Nastavni plan i program studijskog područja Biohemijsko inženjerstvo možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates