Elektronska prijava na konkurs za upis na prvu godinu master, specijalističkih i doktorskih studija u školskoj 2020/2021. godini

Elektronska prijava na konkurs biće aktivna od 15.10.2020. godine od 8:00 časova do 19.10.2020. godine do 13:00 časova. Da bi se uspešno prijavili na konkurs elektronskim putem, prvi korak je da se na linku na kraju ovog obaveštenja, registrujete sa svojom mail adresom i da definišete svoju šifru. Nakon toga na Vaš mail ćete dobiti aktivacioni link na koji je potrebno kliknuti kako bi se nalog aktivirao. Kada je nalog aktivan možete se prijaviti na konkurs sa svojim mailom i sa svojom šifrom, pažljivo pratite dalje korake.
Elektronska prijava na konkurs nije obavezna, na konkurs se možete prijaviti i lično u studentskoj službi 16.10.2020. i 19.10.2020. godine od 08:00 do 13:00 časova.
Informacije o rezultatima konkursa biće objavljeni na sajtu Fakulteta.

Na upis u prvu godinu master, specijalističkih i doktorskih akademskih studija u prvom konkursnom roku u školskoj 2020/2021. godini, koji će se obaviti 26. i 27. oktobra 2020. godine, potrebno je doneti:
1. Original dokumenta na uvid (diplome, uverenja, očitana lična karta);
2. Dve iste fotografije, veličine kao za pasoš;
3. Dokaz o potrebnim uplatama - po jedan primerak uplatnice za svaku uplatu:

  • Indeks i obrasci 700,00 dinara, svrha uplate "za obrasce"
  • Upis na budžet 8.000,00 dinara, svrha uplate "za upis"
  • Upis na samofinansiranje 8.000,00 dinara, svrha uplate "za upis"
  • Prva rata školarine 22.500,00 dinara, svrha uplate "rata školarine"

Sve uplate izvršiti na žiro račun Fakulteta:

840-1647666-56, model i poziv na broj: 97 79-742121.

Školarina može da se uplati i u četiri rate. Prva rata se obavezno plaća prilikom upisa. Ostale rate se plaćaju u skladu sa Ugovorom o studiranju.
Studenti koji se upisuju na samofinansiranje prilažu i dva popunjena i potpisana Ugovora o studiranju koji dobijaju u kompletu za upis.

Napomena: Indeks, 1 upisni list, 1 obrazac ŠV-20, evidencioni list izbornih predmeta, i 2 uverenja o upisu se dobijaju u Skriptarnici Fakulteta, predajom uplatnice na iznos od 700,00 dinara. Sa popunjenom gore navedenom dokumentacijom i izvršenim potrebnim uplatama za upis i školarinu upis obaviti u studentskoj službi.
Studenti koji po rešenju imaju obavezu da polažu dopunske ispite u obavezi su i da izvrše potrebnu uplatu u celosti i to 2000,00 dinara po ESPB bodu, u skladu sa cenovnikom koji se nalazi na sajtu Fakulteta, opcija studije-cenovnik.

Prilikom upisa studenti su obavezni da se opredele za izborne predmete, upisivanjem na evidencioni list izbornih predmeta. Nastavni plan i spisak izbornih predmeta (po studijskim programima/područjima) se nalazi na sajtu Fakulteta.
Upis se neće obaviti ukoliko student ne popuni i ne preda taj obrazac prilikom upisa.
Nastava je obavezna za sve studente, a informacija o početku i rasporedu nastave biće blagovremeno objavljena na sajtu Fakulteta.

REGISTRACIJA

Napomena: Elektronska prijava na konkurs biće aktivna od 15.10.2020. godine od 8:00 časova do 19.10.2020. do 13:00 časova

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates