laboratorija za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA U KULTURNOM NASLEĐU vrši ispitivanja istorijskih materijala, razvija nove funkcionalne materijale za čišćenje i zaštitu objekata kulturnog nasleđa, te razvija metode za ispitivanje materijala.

LABORATORIJA se bavi ispitivanjima konstitutivnih elemenata i produkata degradacije materijala nepokretnog kulturnog nasleđa, uključujući materijale neorganskog, organskog i biološkog porekla. Pored navedenog LABORATORIJA vrši ispitivanje umetničkih dela, pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa: identifikuje slikarske tehnologije i tehnike izvođenja zidnog i štafelajnog slikarstva i utvrđuje njihovu autentičnost. Ispitivanja koje obavlja LABORATORIJA obuhvataju detaljnu karakterizaciju materijala, utvrđivanje dijagnostike stanja, uzroka, mehanizama i stepena degradacije, uz davanje preporuke za optimalne postupke sanacije, konzervacije i restauracije. U LABORATORIJI se obavlja naučno-istraživački rad na polju razvoja novih funkcionalnih materijala za čišćenje i zaštitu kulturnog nasleđa, kao i na polju razvoja savremene metodologije ispitivanja njihove funkcionalnosti. 

LABORATORIJA vrši uzorkovanje, a zatim laboratorijska i in-situ ispitivanja upotrebom sledećih tehnika: rendgenska fluorescentna spektroskopija (XRF), rendgenska difrakcija (XRD), skenirajuća elektronska mikroskopija sa elementarnom analizom (SEM-EDS), infracrvena spektroskopija sa Furijeovom transformacijom (FTIR), optička spektrofotometrija u ultraljubičastoj i vidljivoj oblasti elektromagnetnog spektra (UV-VIS), infracrvena (IR) termovizijska snimanja, ispitivanja korišćenjem Zeta-metra, merenja otpornosti prodiranja u materijal (DRMS), Hg-porozimetrija i mikro-indentacija. Mobilna oprema LABORATORIJE za in-situ snimanja sastoji se iz XRF sistema, FTIR uređaja, DRMS sistema, optičkog stereo-mikroskopa i IR termovizijske kamere.

KONTAKT
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rukovodilac LABORATORIJE:
Prof. dr Jonjaua Ranogajec
Tel: 021/485-3757
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rukovodilac za kvalitet:
Dr Snežana Vučetić
Tel: 021/485-3623
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates