laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda

Tehnološki fakultet Novi Sad je od svog osnivanja 1959. godine, uporedo sa razvojem struke, razvijao i laboratorije negujući tradiciju dobre laboratorijske prakse, ne samo u pogledu naučno-istraživačke delatnosti, nego i u saradnji sa korisnicima svojih usluga.

U skladu sa zahtevima savremenog svetskog tržišta i poslovanja, Tehnološki fakultet Novi Sad je želeći da svojim korisnicima obezbedi maksimalnu pouzdanost, pravovremenost i poverljivost usluga laboratorijskih ispitivanja uzoraka, 2002. godine formirao LABORATORIJU ZA ISPITIVANjE PREHRAMBENIH PROIZVODA koja je 2003. godine stekla akreditaciju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

LABORATORIJA je 2020. godine uskladila svoj rad sa zahtevima nove verzije standarda SRPS ISO/IEC 17025 iz 2017. godine (Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-059).

DELATNOST I ORGANIZACIJA LABORATORIJE

LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE PREHRAMBENIH PROIZVODA je jedinstveno mesto na kome se susreću NAUKA I TEHNOLOGIJA u cilju ispitivanja BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE.

Osoblje LABORATORIJE čini više od 20 doktora nauka i specijalista, koji poseduju vrhunska znanja o:
- kvalitetu i bezbednosti predmeta ispitivanja
- tehnologijama proizvoda koji se ispituju
- načinu njihove upotrebe i
- održivosti proizvoda.

Zahvaljujući stručnosti svog osoblja, LABORATORIJA uz kontrolu kvaliteta proizvoda, može da pruži i naučno-stručne, tehničke i savetodavne usluge.

OBIM ISPITIVANjA

LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE PREHRAMBENIH PROIZVODA obavlja fizička, hemijska, senzorska i mikrobiološka ispitivanja i ispitivanja sadržaja kontaminenata (mikotoksina, teških metala i pesticida) u uzorcima hrane, sirovina, međuproizvoda, pratećih materijala, sporednih proizvoda i dr.

LABORATORIJU čini deset specijalizovanih Odeljenja:
Odeljenje za mleko i mlečne proizvode
Odeljenje za meso i proizvode od mesa
Odeljenje za ulja i masti
Odeljenje za voće i povrće
Odeljenje za vino i alkoholna pića
Odeljenje za kvasac
Odeljenje za konditorske proizvode
Odeljenje za brašno, pekarske i testeničarske proizvode
Odeljenje za mikrobiologiju
Odeljenje za kontaminente u hrani

Obim akreditacije LABORATORIJE dostupan je ovde, kao i na sajtu Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs).

LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE PREHRAMBENIH PROIZVODA može da pruži naučno-stručnu i tehničku pomoć, kao i savetodavne usluge u vezi sa:
- poboljšanjem hemijskih, nutritivnih, senzorskih i funkcionalnih svojstava hrane, sirovina, međuproizvoda, pratećih materijala, sporednih proizvoda i dr.
- unapređenjem tehnološkog procesa proizvodnje
- uvođenjem novih tehnologija i proizvoda
- ispitivanjem održivosti i roka trajanja proizvoda
- unapređenjem higijene proizvoda i procesa uz utvrđivanje rizika i izradu planova interne kontrole
- edukacijom zainteresovanih subjekata u poslovanju hranom (kursevi, obuke, treninzi,...)
- izradom deklaracija i specifikacija proizvoda

LABORATORIJI je po prvi put od njenog osnivanja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (www.minpolj.gov.rs), Ugovorom br. 404-02-115/23/2020-09 od 2020. godine, poverilo poslove vršenja usluga laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, za:
- ispitivanja ostataka pesticida
- ispitivanja kontaminenata: teških metala i mikotoksina
- ispitivanja mikrobioloških kriterijuma
- ispitivanja parametara kvaliteta

KONTAKTI

Rukovodilac LABORATORIJE:
Prof. dr Dragoljub Cvetković
Tel: 021/485-3627, Mob. 063/868-0438
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rukovodilac za kvalitet:
Doc. dr Ranko Romanić
Tel: 021/485-3700
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prijem uzoraka i upravljanje ispitivanjima:
Tehnološki fakultet Novi Sad
Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, prizemlje, prostorija br. 15
Kontakt osoba: dr Miloš Bjelica, dipl. inž.
Tel: 021/485-3681, Fax: 021/450-413
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zahtev za obavljanje ispitivanja

Pravilo odlučivanja prilikom davanja Izjava o usaglašenosti dokumentovano je u uputstvu LAB-U-10 - pdf

Proces za primanje, vrednovanje i donošenje odluka o prigovorima dokumentovan je u proceduri LAB-P-05 - pdf

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates